top of page

Opleiding

 

Muziek maken is leuk. Samen muziek maken is nog leuker !!!!!!!!!
 
De muziekopleiding is de belangrijkste basis van de Harmonie en de doorstroom naar het grote orkest. Vanuit de afdeling Jeugd en Opleiding wordt geprobeerd het aantal musicerende leden van de grote Harmonie in aantal te laten groeien. Het is daarom belangrijk dat de jeugd binnen de vereniging op de juiste wijze begeleid wordt.Iedereen die op een muziekinstrument van de harmonie wil starten is welkom!
Alle leerlingen krijgen vanaf september 2014 via The Rockstation in Reuver. Dit onderwijs wordt zowel individueel als groepsgewijs gegeven, door daartoe gediplomeerde docenten. Het onderwijs is verdeeld naar soort instrument. De lessen worden dit jaar op diverse locaties gegeven, het merendeel bij The Rockstation in Reuver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lessen worden op diverse dagen in de week gegeven. De kosten van de opleiding bij The Rockstation bedragen 
€ 350,-- per jaar. Betaling hiervan gebeurt middels een maandelijkse incasso door The Rockstation.
Om een A, B, C of D diploma te kunnen halen is er eerst een theoretische opleiding. Deze wordt door een docent van The Rockstation, 1x per week, gedurende ongeveer 3 maanden gegeven. Na het behalen van dit theorie-examen, mag je op het eind van het schooljaar praktijkexamen doen. Na het behalen van het A diploma + 1 jaar opleiding aan de muziekschool mag je deel nemen aan de repetities van de "grote Harmonie." Na het behalen van het B diploma moet je meedoen met de “grote Harmonie”. Dit echter altijd na beoordeling door de dirigent. Lesgeld is verschuldigd over het hele schooljaar indien er géén schriftelijke afmelding bij de commissie is vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar. Natuurlijk bestaat er voor de ouders altijd de mogelijkheid om een les van hun zoon of dochter bij te wonen.
 
Instrument
 
Bij aanvang van het eerste lesjaar wordt het instrument (met bruikleenovereenkomst) door de contactpersoon thuis of bij de eerste les afgegeven. Tijdens het lesjaar is hij /zij de persoon die zorgt voor reparatie van het instrument.
Natuurlijk kan er ook gestart worden op een ‘eigen’ instrument.
 
Vraagbaak
 
Alle vragen en onduidelijkheden kunnen met de contactpersoon besproken worden. Alle van belang zijnde informatie van of voor de Harmonie wordt door de contactpersoon doorgegeven of gevraagd aan de leerling of docent.
 
Forza
 
Forza is een onderdeel van de opleiding, en bestaat uit leden van Harmonie St. Gertrudis, Philharmonisch gezelschap Reuver en fluiterkorps St. Barbara, om leerlingen kennis te laten maken met het spelen in een grotere groep met verschillende instrumenten. Deze beginnersharmonie staat onder leiding van Lieke Krantzen. Wekelijks is er op maandagavond repetitie in Herberg de Bongerd of Ronckenstein van 19.15 uur tot 20.15 uur. Iedereen die een jaar les heeft gehad op zijn / haar instrument komt automatisch bij de beginnersharmonie. Deelnemen aan de repetities van de harmonie / ensemblegroep is een verplicht onderdeel van de opleiding. Alle 1e jaars leerlingen gaan in een ensemblegroep spelen, onder leiding van een docent van The Rockstation. Vanaf het 2e jaar ben je verplicht deel te nemen aan de beginnersharmonie.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de beginnersharmonie. (uitzondering voor volwassen deelnemers. Jaarlijkse contributie is dan € 100,=). Meespelen in de beginnersharmonie betekent iets extra’s, dit betekent dus ook extra oefenen thuis! Afmelden voor de repetitie kan alleen met een gegronde reden.
Afmelden kan gedaan worden op maandag tussen 18.00 uur en 18.30 uur bij: Lieke Krantzen, tel 06-57371021. Voor eventuele vragen omtrent de beginnersharmonie Forza kan men terecht bij: Jeanny Pelzer, tel 077-4745997.
bottom of page