top of page

Personalia

 
 
De eerste beschermheer was burgemeester Jean Janssen, die in 1904 werd opgevolgd door gemeentesecretaris Clemens Meuter. Van 1915 tot 1920 was burgemeester Felix van Splinter beschermheer. Van 1922 tot 1938 had de vereniging de eerste beschermvrouwe in de persoon van douairière Gabrielle van Splinter-Ruys van Nieuwenbroeck.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze werd weer opgevolgd door pastoor Bakhuys en na diens verscheiden kreeg de harmonie in 1946 weer een beschermvrouwe Jonkvrouwe Freule van Splinter, die tot haar overlijden in 1965 beschermvrouwe bleef. In 1957 werd de heer Jos Joosten benoemd tot beschermheer en in 1959 werd hij opgevolgd door de heer Gerard Thijssen, die deze functie vervulde tot 1971. Van 1971 tot 1979 had de harmonie geen beschermheer of beschermvrouwe. In 1979 werd de heer Wiel Reijnders beschermheer. Hij vervulde deze functie tot 1984. In 1985 werd de heer Frans Joosten tot beschermheer benoemd. Na diens overlijden in 1997 kreeg in 2001 de heer Henk Stevens deze eervolle functie (tot 2017).
 
Achtereenvolgens waren voorzitter: Aandreas Hendrix (1899-1908); W. Meuter (1908-1919); Fr. Heldens (1919-1928); Henri Thijssen (1928-1931); Herman Driessen (1925-1936); Mr. Maurice Brouwers (1936-1959); Hen Driessen (1959-1980); Piet Rutten (1980-1985); Frans Heldens (1985-2000); Jo Mullenders (2000-2010) en thans is de heer Har Reijnders voorzitter.
 
Als secretaris fungeerden in deze 100 jaar: Antoon van Hooren (1899-1906); Gerard Meerts (1906-1908); Johannes Reijnders (1908-1909); Frans Heldens (1909-1910); Jean Peeters (1910-1925); Frits Claessen (1925-1927); Frans Meuter (1927-1928); G. Hendrix (1928-1933); H. Coorens (1933-1942); Frits Claessen (1942-1963); Pierre Claessen (1963-1993): Jeu Levels (1993-2009) en Harry Palmen, die deze functie thans vervult.
 
De financiën werden in deze reeks van jaren beheerd door: Antoon van Hooren (1899-1909); Frans Heldens (1909-1910); Jean Peeters (1910-1927); Frans Meuter (1927-1928); Frits Claessen (1928-1963); Piet Rutten (1963-1980) ; Frits Rutten (1980- 2006); Jeroen Verlinden (2000- heden) en vanaf 2009 samen met Maurice Hebben.
 
Niet minder dan 13 dirigenten hebben langere of kortere tijd gewerkt aan de technische leiding van de muziekvereniging: Hendrik Pijpers (1899-1919); Willy Strous (1919-1920); Louis Felten (1920-1945); Jan Janssen (1945-1946); Sef Somers (1946-1953); Jean Cuypers (1953-1956); Alphons van Acht (1956-1961); Jean Weerts (1961-1963); Heinz Friesen (1963-1966); Alphons van Acht (1966-1968); Jaques Peeters (1968-1971); Hans Klerx (1971-1973); Willy Schobben (1973-1978); Leo Stratermans (1978-2000): René Pisters (2001- 2006): Bjorn Bus (2006-2010; voor zijn verdiensten werd de heer Bjorn Bus  benoemd tot ere-dirigent) en Bert van Cruchten (2010-2015). Het corps staat thans onder leiding van Yves Wuyts.
 
De Beeselse muzikanten namen in totaal 18 keer deel aan muziekconcoursen en wel in de navolgende jaren:1923 Thorn (3e afdeling); 1924 Linne (2de afdeling); 1935 Vortum Mullem (1ste afdeling); 1955 Born (1ste afdeling); 1956 Pey-Echt (1ste afdeling); 1956 Kessel (1ste afdeling); 1958 Swalmen afd. Uitmuntendheid); 1958 Breda (kampioenswedstrijd); 1964 Meers-Elsloo (Ereafdeling); 1967 Blerick (Ereafdeling); 1967 Leiden (kampioenswedstrijd); 1979 Schimmert (Ereafdeling); 1983 Horn (Ereafdeling); 1987 Venlo (Ereafdeling); 1992 Venlo (Superieure Afdeling); 1996 Venlo (Superieure afdeling): 2008 Venlo (vierde divisie, Limburgs Kampioen); 2009 Venlo (vierde divisie Nederlands Kampioen en rode wimpel); 2013 Roermond ( derde divisie ); 2018 Roermond ( derde divisie )
 
De voorgangers van onze huidige drapeaudrager Har van Herten waren: Trienes, L. Strous, J. Hendrix, P. Levels, G. Verstegen, Jan Geraets, G. Hendrix, H. Strous, Th. Simons, Th. Murmans, Th. Levels en Herman Nas. 
 
Jeu Levels, secretaris van 1993-2009 en thans ere-bestuurslid van Harmonie "St. Gertrudis" Beesel.
 
P.S. Voor de beschrijving van de geschiedenis van de harmonie tot 1927 heb ik dankbaar gebruik mogen maken van de artikelen "Wat aan de harmonie "St. Gertrudis" vooraf ging" door Frans Geerlings en gepubliceerd in de jaarboeken van heemkunde vereniging "Maas en Swalmdal" nr 9 (1989) en 10 (1990). 
bottom of page